Heeft u interesse in deelname aan het project Natuur in de Wijk dan bent u van harte uitgenodigd. Deelname is kosteloos en gaat volgens een aantal spelregels.

Deelname is altijd mogelijk, alleen het type nestkasten is nader onderverdeeld. Wij stellen u op de hoogte van de mogelijkheden waarna u aan kunt geven wat uw voorkeur is.

Bij deelname vragen wij u om de nestkast volgens de ophanginstructie toe te passen. Dit is belangrijk om zo het effect van de nestkast of haag optimaal te laten zijn.

Na het ophangen van de nestkast ontvangen wij graag een foto van de nieuwe situatie voor de projectadministratie.

 

Achtergrond Natuur in de Wijk

Ruim de helft van de wereldbevolking woont in steden en in Nederland is dat zelfs al 70%. Natuur in de wijk is dus belangrijk.
Een woonwijk is een landschap op zich met heel specifieke kenmerken. Dit versnipperd landschap kent in het algemeen een lage leefgebied-kwaliteit voor plant en dier, maar het heeft ook specifieke voordelen. Zo is een stedelijke omgeving de ideale biotoop voor soorten die graag in of rondom bebouwing leven, zoals de huismus, gierzwaluw, huiszwaluw en diverse vleermuissoorten.

In 2011 heeft de Provincie Noord-Brabant als onderdeel van het leefgebiedenbeleid het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant” opgesteld. Hierin werkt de provincie samen met andere partijen aan de bescherming van bedreigde plant- en diersoorten.
Maatregelen voor bedreigde soorten die in hetzelfde type – stedelijk – leefgebied voorkomen, worden gebundeld, zodat bescherming van deze soorten daadkrachtiger en herkenbaarder kan worden opgepakt.

Begin 2015 hebben Natuurbalans-Limes Divergens en Vink Tuin en Landschap┬áde handen ineen geslagen en, in samenwerking met de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, Oss en Schijndel, een projectvoorstel ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Doel van dit projectvoorstel was om de natuur en biodiversiteit in het stedelijk gebied van deze 3 gemeenten te versterken. In juni 2015 heeft de provincie goedkeuring gegeven aan dit projectvoorstel en is Natuur in je wijk van start gegaan. In 2016 hebben we de gemeenten Breda en Tilburg toe mogen voegen.

Kijk op deze website wat er al allemaal gebeurd is en wat er nog gepland staat. Wie weet zijn er ook in uw wijk of zelfs in uw eigen tuin mogelijkheden om nog meer bij te dragen aan natuur en biodiversiteit.