Resultaat Natuur in de Wijk

Vanuit Natuur in de Wijk zijn navolgende onderdelen binnen de wijken verspreid (13 juli 2018)
862 Nestkasten huismus

255 Nestkasten gierzwaluw

5 Huiszwaluwtillen

876 Nestkasten vleermuis

10 Insectenhotels

182 Duo insectenkasten

9.255 Meter haag

792 (besdragende) struiken

Interesse

Interesse in het project, meldt je hier aan voor één van de vele mogelijkheden. Op deze pagina kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan de diverse onderdelen van het project.
AANMELDEN BREDA
NIEUWSBRIEF ARCHIEF

Wat is er in Breda mogelijk?

Op basis van voorselectie (wijken) en uitgebreide inventarisatie zijn er plattegronden opgesteld met de gebieden in beeld waar welke maatregelen gewenst zijn.

De achtergrond en toelichting op de kansenkaarten is verwerkt in een memo:

Natuur in de Wijk – Toelichting kansenkaarten

U treft navolgend eerst de totaalkaarten aan per doelsoort, en aansluitend de meer gedetailleerde kaarten gebundeld per wijk. Komende tijd zal er gericht actie worden ondernomen om binnen de wijken nestkasten en beplanting te realiseren.

Kansenkaart huismus – Breda

Kansenkaart gierzwaluw – Breda

Kansenkaart vleermuis – Breda