Resultaat Natuur in de Wijk

Vanuit Natuur in de Wijk zijn navolgende onderdelen binnen de wijken verspreid (13 juli 2018)
862 Nestkasten huismus

255 Nestkasten gierzwaluw

5 Huiszwaluwtillen

876 Nestkasten vleermuis

10 Insectenhotels

182 Duo insectenkasten

9.255 Meter haag

792 (besdragende) struiken

NIEUWSBRIEF ARCHIEF

Wat is er in Oss mogelijk?

Op basis van voorselectie (wijken) en uitgebreide inventarisatie zijn er plattegronden opgesteld met de gebieden in beeld waar welke maatregelen gewenst zijn.

De achtergrond en toelichting op de kansenkaarten is verwerkt in een memo:

Natuur in de Wijk – Toelichting kansenkaarten

U treft navolgend eerst de totaalkaarten aan per doelsoort, en aansluitend de meer gedetailleerde kaarten gebundeld per wijk. Komende tijd zal er gericht actie worden ondernomen om binnen de wijken nestkasten en beplanting te realiseren.

 

Kansenkaart gemeente Oss – doelsoort huismus overzichtskaart

Kansenkaart gemeente Oss- doelsoort gierzwaluw overzichtskaart

Kansenkaart gemeente Oss – doelsoort Huiszwaluw overzichtskaart

Kansenkaart gemeenten Oss- doelsoort Vleermuis overzichtskaart

 

Kansenkaart gemeente Oss – doelsoort huismus zuidwest

Kansenkaart gemeenten Oss- doelsoort Vleermuis Zuidwest

 

Kansenkaart gemeente Oss – doelsoort huismus noordwest

Kansenkaart gemeenten Oss- doelsoort Vleermuis Noordwest

 

Kansenkaart gemeente Oss – doelsoort huismus berghem

Kansenkaart gemeenten Oss- doelsoort Vleermuis Berghem