03 december 2021

Bijenhotels en beplanting bij basisscholen Oisterwijk

Kikkenduut

Half november werden er bij twee basisscholen in Oisterwijk grote bijenhotels geplaatst. Ook kregen de scholen, net zoals particuliere deelnemers aan het project, gratis beplanting geleverd. Alles om de doelsoorten gierzwaluw, vleermuis, huismus én dus de wilde bijen te ondersteunen.

Bijen zijn onmisbaar. Zonder bijen geen lekkere appels, peren of erwtjes. Veruit het grootste gedeelte van de bestuiving van fruitbomen, gewassen en bloemen in Nederland gebeurt door wilde bijen. En juist met die soort gaat het niet goed. De helft van de in totaal 358 soorten is bedreigd. Waar ze vroeger makkelijk in gaatjes en kieren in de huizen hun eitjes konden leggen, is dat door de hermetisch afgesloten en dicht gekitte (nieuwbouw)huizen van tegenwoordig een stuk moeilijker geworden. Juist daarom is een bijenhotel van onschatbare waarde voor wilde bijen.

De kinderen van OBS de Kikkenduut en van de splinternieuwe basisschool de Nieuwe Linde zijn onder de indruk van het mooie, grote bijenhotel dat geplaatst is. Op een zonnige plek, op het zuiden gericht, want bijen houden van warmte. Hier kunnen ze in het voorjaar rustig hun eitjes leggen, veilig in een staafje bamboe. Ze stoppen stuifmeel bij de eitjes (en zorgen voor bestuiving!), zodat de kleine bijtjes straks te eten hebben. Dan metselen ze het gaatje vakkundig dicht. Het is mogelijk de verrichtingen van de beestjes van dichtbij te volgen, want de wilde solitaire bijen die gebruikmaken van zo’n hotel zijn volledig vredelievend. In tegenstelling tot honingbijen, zullen ze niet steken. Voorjaar 2023 zullen de jonge bijtjes zich uit hun ‘kraamkamers’ een weg naar buiten knabbelen en kan de hele cyclus weer van voren af aan beginnen.

Basisschool de Nieuwe Linde heeft een vaste buitenleslocatie op 400 meter van de school. Hier staan fruitbomen, is een moestuin en is er ruimte voor het geven van (les)activiteiten in de buitenlucht. Hier staat het grote bijenhotel vanaf nu te pronken én zijn er door de leerlingen nieuwe ‘Natuur in de Wijk hagen’ geplant. Een deel van de tuin zal nog worden ingezaaid met meerjarig bijenmengsel. De kinderen hebben veel geleerd en kunnen met deze informatie ook thuis aan de slag. Met de uitgedeelde kleine bijenhotelletjes bijvoorbeeld.

Ook bij de Kikkenduut kunnen de kinderen de levenscyclus van de bijen voortaan van dichtbij volgen. Op het schoolplein staat een groot hotel en daarbij gaat een bloemenveldje verrijzen. Basisschool de Coppele ten slotte krijgt vleermuiskasten, hagen en een bloemenveld. En zo probeert het project Natuur in de Wijk ‘een zaadje te planten’ bij de jongere generatie ter bevordering van de biodiversiteit.

© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant