23 mei 2024

Het broedseizoen van de gierzwaluw is aangebroken

gierzwaluwen

Gierzwaluwen spenderen een groot deel van hun leven in de lucht. Niet gek als je weet dat gierzwaluwen elk jaar de winter in midden Afrika verblijven en naar Europa trekken voor de zomer. Een enkele reis kan wel 6.000 kilometer zijn!

Half april-begin mei arriveren de gierzwaluwen in Nederland. De bebouwde omgeving van steden en dorpen is als een soort rotslandschap voor ze. Vooral oude gebouwen met veel holtes vallen goed in de smaak. Zodra ze een fijne plek hebben gevonden, begint het broedseizoen.

In mei-juni broeden de gierzwaluwen. Ze maken hun nest in gebouwen, onder dakgoten, achter regenpijpen, een gat in de muur of in neststenen. De broedduur bedraagt 18-22 dagen. Nadat de jongen uitvliegen, trekken ze meestal snel weg. Deze trek naar het zuiden begint dan ook vaak alweer in juli-augustus.

Bij Natuur in de Wijk hangen wij regelmatig gierzwaluwkasten op. Het liefst hangen wij er meerder bij elkaar in de buurt. Gierzwaluwen broeden namelijk graag dicht bij elkaar. Het kan een tijdje duren voordat de nestkast bewoond is. Maar als ze hem eenmaal hebben gevonden, dan kun je hopelijk jarenlang genieten van het korte seizoen dat deze lange-afstandstrekkers bij ons in het land zijn.

zwaluw3
© Orbis natuur | landschap | klimaat