12 april 2019

Nationale Bijentelling

Bij

Dit weekeind is het weer de Nationale Bijentelling. Wie doet er mee? De Nationale Bijentelling is een initiatief van Nederland Zoemt, waarbij enthousiaste vrijwilligers in het op zoek gaan naar alles wat er zoemt in voor- en achtertuinen.  (https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/

Er zijn maar liefst 360 soorten wilde bij in Nederland, die met z'n allen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de bestuiving van onze gewassen. Onmisbaar, dus. Maar het gaat niet goed met de wilde bij in Nederland, met name door een afname van het leefgebied, het gebruik van insecticiden en diverse andere factoren. Binnen het stedelijk gebied zit het probleem 'm in versteende tuinen zonder bloemen en planten, en weinig plekjes om te nestelen. Alle gaatjes in onze muren zijn gedicht, er is weinig hout te vinden in achtertuinen met een geschikt holletje en zo stapelen de moeilijkheden voor de wilde bij zich op.

Natuur in de Wijk wil de bij in de wijk helpen. Dit doen we door het uitdelen van bloemenzaad, diverse beplanting en natuurlijk bijenhotels. Woon je in een van de deelnemende gemeenten? Geef je dan op om de bij te helpen!© Orbis natuur | landschap | klimaat