28 mei 2021

Bloemenveldjes en bijenhotels in Boxtel

In de nog frisse ochtend van 28 mei werd, in het bijzijn van wethouder Désiré van Laarhoven, in het park aan de van der Voortweg in Boxtel een groot bijenhotel geplaatst. Dit gebeurde in het kader van het project Natuur in de Wijk, waarmee de biodiversiteit binnen het stedelijk gebied wordt verbeterd.

Bijenhotelleverancier Leon Gerrits legt uit: “Bijen zijn onmisbaar. Zonder bijen geen lekkere appels, peren of erwtjes. Veruit het grootste gedeelte van de bestuiving van fruitbomen, gewassen en bloemen in Nederland gebeurt door wilde bijen. En juist met die soort gaat het niet goed. De helft van de in totaal 358 soorten is bedreigd. Waar ze vroeger makkelijk in gaatjes en kieren in de huizen hun eitjes konden leggen, is dat door de hermetisch afgesloten en afgekitte (nieuwbouw)huizen van tegenwoordig een stuk moeilijker geworden. Juist daarom is een bijenhotel van onschatbare waarde voor wilde bijen.”

Vandaag worden er op zes locaties in het projectgebied grote bijenhotels geplaatst op gemeentegrond. Eerder zijn hier veldjes ingezaaid met meerjarig bloemenmengsel. De bloemenveldjes zorgen voor een levendig en kleurrijk sfeerbeeld in de wijk en zorgen voor voedsel en veiligheid voor vlinders en insecten zoals bijen. Vorige week al kregen Jenaplanschool Molenwijk en Prinses Amaliaschool een groot bijenhotel op het schoolplein. De kinderen kunnen de activiteiten van de diertjes nu van dichtbij volgen, want bijen die hun eitjes leggen in een bijenhotel leven namelijk solitair en zijn volledig vredelievend.

Ondertussen wordt wethouder van Laarhoven door Sandra Verhagen van Orbis bijgepraat over het project Natuur in de Wijk. Er is al veel gebeurd in Boxtel. Zo zijn er al ruim 300 (nest)kasten uitgeleverd voor huismus, gierzwaluw en vleermuis en meer dan 100 kleine insectenhotelletjes. Ook is er veel beplanting de grond in gegaan. Zo’n 4.500 stuks planten en struiken staan inmiddels in voor- en achtertuinen in het projectgebied.

Tot slot krijgt de wethouder een inspiratieboek van Orbis overhandigd. Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met de gemeente Boxtel en de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant”.

Foto Peter de Koning Fotografie
© Orbis natuur | landschap | klimaat