Eindhoven

Eindhoven doet mee!

In de zomer van 2021 startte ook in Eindhoven het project Natuur in de wijk. Binnen de stad selecteren we een zogenaamd "kerngebied"; een deel van de stad dat we het meest geschikt vinden om de kwaliteit van het leefgebied van de doelsoorten huismus, huiszwaluw, gierzwaluw, vleermuis en insecten te verbeteren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de leeftijd van de woningen en of er groenstructuren en waterpartijen aanwezig zijn. 

In dit kerngebied proberen we zoveel mogelijk van de beschikbare materialen, zoals nestkastjes en beplanting onder te brengen. Aan het begin van het project meten we hoeveel aantallen van de doelsoorten er rondvliegen en nestelen. En aan het einde van het project meten we dit nogmaals. Zo willen we zien of het ophangen van nestkastjes, het planten van heggen en zaaien van bloemzaad een positief effect heeft op de biodiversiteit in Eindhoven.

Het kerngebied zie je in het kaartje hieronder. Woon je in deze wijk? Dan krijg je voorrang en kom je als eerste in aanmerking voor nestkastjes, planten en bijenkastjes. Ook als je buiten deze wijk woont kun je meedoen, zolang de voorraad strekt. Voorwaarde is wel, dat je binnen de bebouwde kom woont.

Wil je weten wat de gemeente Eindhoven nog meer doet op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid? Kijk dan op www.eindhovenduurzaam.nl.

Kerngebied Eindhoven

Legenda

 • GeplaatstGeplaatst
 • BezetBezet
 • InsectenhotelsInsectenhotels
 • Nestkasten huismusNestkasten huismus
 • Nestkasten huiszwaluwNestkasten huiszwaluw
 • Nestkasten gierzwaluwNestkasten gierzwaluw
 • BloemzadenmengelsBloemzadenmengels
 • Nestkasten vleermuisNestkasten vleermuis
 • BossagesBeplanting

Resultaat van Eindhoven.

Op de interactieve kaart hierboven kun je straks zien waar welke acties al zijn uitgevoerd. Zo kun je in een oogopslag zien waar de nestkasten voor de soorten geplaatst zijn en waar planten de grond in gaan!

 • Nestkasten huismus 1 Nestkasten huismus
 • Nestkasten gierzwaluw 1 Nestkasten gierzwaluw
 • Nestkasten huiszwaluw 1 Nestkasten huiszwaluw
 • Nestkasten vleermuis 1 Nestkasten vleermuis
 • Insecten hotels 1 Insecten hotels
 • Bloemzaden mengsels 1 Bloemzaden mengsels
 • Beplanting 1 Beplanting
© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant