Gilze en Rijen

Eerste beplanting Natuur in de Wijk Gilze-Rijen uitgereikt!

Op dinsdag 23 februari is door Orbis de eerste beplanting van het project Natuur in de Wijk uitgeleverd. Vanaf eind vorig jaar konden bewoners zich inschrijven voor gratis beplanting en nestkasten. Met deze beplanting verbetert het leefgebied voor vogels en andere dieren binnen de bebouwde kom van Gilze-Rijen.

Bij deze eerste uitlevering hebben we bijna 4800 planten uitgeleverd. In het najaar leveren we de resterende beplanting uit. In totaal worden zo’n 6500 planten uitgedeeld. Daarmee is het aantal beschikbare planten in het project ruimschoots geleverd aan bewoners van Gilze-Rijen. Naast planten konden bewoners ook nestkasten aanvragen, dit is ook volop gedaan. Het maximale aantal van 400 beschikbare nestkasten is ruimschoots bereikt.

“Het project is een mooi initiatief voor verdere vergroening van mijn tuin”, aldus de heer Balkenende (te zien op de foto hieronder) die als eerste een pakket kreeg.

Al met al is Natuur in de Wijk in Gilze-Rijen een groot succes! Maar dat betekent niet dat we stoppen. De komende tijd zullen in samenwerking met onder andere de scholen in de doelgebieden projecten opgezet worden rondom biodiversiteit.

Eerste beplanting Natuur in de Wijk Gilze-Rijen uitgereikt!

Gilze en Rijen doet mee!

Elke gemeente heeft een zogenaamd "kerngebied". Binnen deze gebieden proberen we zoveel mogelijk van de beschikbare materialen onder te brengen. Aan het begin van het project meten we hoeveel huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen er rondvliegen en nestelen, en aan het einde van het project meten we dit nogmaals. Zo willen we zien of het ophangen van nestkastjes, het planten van heggen, zaaien van bloemenzaad een positief effect heeft op de biodiversiteit in deze wijken.

Het kerngebied zie je in de twee kleine kaartjes hieronder. Woon je in één van deze wijken? Dan kom je als eerste in aanmerking voor nestkastjes, planten en bijenkastjes. Ook mensen buitend deze wijken kunnen meedoen. Voorwaarde is wel, dat je binnen de bebouwde kom woont.

Kijk eens op de interactieve kaart onderaan deze pagina waar welke acties al zijn uitgevoerd in Gilze en Rijen. Zo kun je in een oogopslag zien waar de nestkasten voor de soorten geplaatst zijn en waar planten de grond in gaan!

Legenda

 • GeplaatstGeplaatst
 • BezetBezet
 • InsectenhotelsInsectenhotels
 • Nestkasten huismusNestkasten huismus
 • Nestkasten huiszwaluwNestkasten huiszwaluw
 • Nestkasten gierzwaluwNestkasten gierzwaluw
 • BloemzadenmengelsBloemzadenmengels
 • Nestkasten vleermuisNestkasten vleermuis
 • BossagesBeplanting

Resultaat van Gilze en Rijen.

 • Nestkasten huismus 194 Nestkasten huismus
 • Nestkasten gierzwaluw 61 Nestkasten gierzwaluw
 • Nestkasten huiszwaluw 1 Nestkasten huiszwaluw
 • Nestkasten vleermuis 61 Nestkasten vleermuis
 • Insecten hotels 73 Insecten hotels
 • Bloemzaden mengsels 1 Bloemzaden mengsels
 • Beplanting 6325 Beplanting
© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant