Nestkasten ophangen

Nestkasten ophangen komt vrij nauw. Elke vogel stelt weer andere eisen aan de plaatsing en omgeving van de nestkast.

Download daarom hieronder het infoblad dat je nodig hebt voor jouw kast en pas de tips goed toe voor de beste kans van slagen. Mocht je vragen hebben over een infoblad, neem dan contact met ons op. Hou altijd rekening met je eigen veiligheid als je nestkasten gaat ophangen en zorg dat er (een volwassen) iemand bij is.

Mus3

Huismussen zijn koloniebroeders en broeden dus graag met meerdere paartjes dicht bij elkaar. Daarom zitten ze vaak in groepjes onder de dakpannen of in de houtstapel. Ze houden van rommelige tuinen met veel variatie, maar niet zo van hoge bomen. Huismussen zijn standvogels: ze trekken dus niet weg van hun nestplaats zoals de gierzwaluw.

Vleermuizen komen in steden in allerlei soorten en maten voor: gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, watervleermuizen en rosse vleermuizen. Wijken kennen een heel scala aan deze insectenjagers. Vaak zie je ze bij het vallen van de schemering plotseling door de lucht scheren als een zwarte schaduw tegen een donkerblauwe hemel. Ze houden zich overdag schuil in kiertjes en holletjes in gebouwen, garages en schuren, maar ook in bomen bijvoorbeeld.

Vleermuis2
zwaluw3

Gierzwaluwen spenderen vrijwel hun hele leven in de lucht en landen alleen op het nest om te broeden en hun jongen te voeren. Ze eten tot zo’n 15.000 insecten per dag. Gierzwaluwen broeden hoog in gebouwen en zijn daarom gebonden aan een stedelijke biotoop. Kerktorens, flatgebouwen en hoge gevels zijn erg in trek. Tegenwoordig nemen de holtes en kiertjes waar de zwaluwen kunnen broeden af, maar wordt er met succes steeds vaker gebruikgemaakt van nestkasten.

Rond mei komen de huiszwaluwen aan in Nederland. Na een lange vlucht vanuit hun overwinteradres in zuidelijk Afrika. Hier bouwen ze van klei en zand een komvormig nesten onder een dakrand. Liefst een witte dakrand, daar zijn ze heel kieskeurig in. Daar broeden ze met meerdere broedparen naast elkaar. Ze zijn erg honkvast en komen elk jaar terug naar dezelfde plek.

© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant