Nestkasten ophangen

Nestkasten ophangen luistert vrij nauw. Elk dier stelt weer andere eisen aan de plaatsing en omgeving van de nestkast.

Download daarom hieronder het infoblad dat je nodig hebt voor jouw kast en pas de tips goed toe voor de beste kans van slagen. Mocht je vragen hebben over een infoblad, neem dan contact met ons op. Hou altijd rekening met je eigen veiligheid als je nestkasten gaat ophangen en zorg dat er (een volwassen) iemand bij is. Onderstaande afbeelding toont in het kort welke eisen de dieren stellen aan hun verblijf.

Bonte vliegenvangers komen half april tot begin juni in Nederland aan, vanaf West-Afrika. Bijna alle bonte vliegenvangers broeden in nestkasten, enkele in boomholtes. Vanaf een zitpost maken ze korte vluchten achter vliegende insecten aan en vangen deze in volle vlucht. 

Vleermuizen komen in steden in allerlei soorten en maten voor: gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, watervleermuizen en rosse vleermuizen. Wijken kennen een heel scala aan deze insectenjagers. Vaak zie je ze bij het vallen van de schemering plotseling door de lucht scheren als een zwarte schaduw tegen een donkerblauwe hemel. Ze houden zich overdag schuil in kiertjes en holletjes in gebouwen, garages en schuren, maar ook in bomen bijvoorbeeld.

Vleermuis2
zwaluw3

Gierzwaluwen spenderen vrijwel hun hele leven in de lucht en landen alleen op het nest om te broeden en hun jongen te voeren. Ze eten tot zo’n 15.000 insecten per dag. Gierzwaluwen broeden hoog in gebouwen en zijn daarom gebonden aan een stedelijke biotoop. Kerktorens, flatgebouwen en hoge gevels zijn erg in trek. Tegenwoordig nemen de holtes en kiertjes waar de zwaluwen kunnen broeden af, maar wordt er met succes steeds vaker gebruikgemaakt van nestkasten.

© Orbis natuur | landschap | klimaat