Over het project

Ruim de helft van de wereldbevolking woont tegenwoordig in steden. Dat zijn bijna 4 miljard mensen! In Nederland woont zelfs al 70% van de bevolking in steden. Je kan je voorstellen dat het voor deze mensen lastiger is om voldoende binding met de natuur te houden. Natuur in woonwijken is daarom erg belangrijk. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren die er leven.

Een woonwijk is eigenlijk een landschap op zich met hele specifieke kenmerken. Dit versnipperde landschap wordt over het algemeen gekenmerkt door een lage leefgebiedkwaliteit voor plant en dier, maar het heeft ook specifieke voordelen. Zo is een stedelijke omgeving de ideale omgeving voor soorten die graag in of rondom bebouwing leven, zoals de huismus, gierzwaluw en diverse vleermuissoorten.

Natuur in de Wijk biedt inwoners van enkele wijken in deelnemende gemeenten de kans om deze soorten een handje te helpen door het kosteloos leveren van nestkasten, beplanting, bloemenzaad en insectenhotels (let op, ophangen/planten moet door deelnemers zelf gebeuren).

Wat hebben we al gedaan?

Natuur in de Wijk is al jaren een succesvol project in vele gemeenten. Provincie Noord-Brabant trapte in 2011 af met Natuur in de Wijk als onderdeel van het leefgebiedenbeleid uit het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant”. Hierin werkt de provincie samen met Orbis en andere partijen aan de bescherming van bedreigde plant- en diersoorten. Maatregelen voor bedreigde soorten die in hetzelfde type – stedelijk – leefgebied voorkomen, worden gebundeld, zodat bescherming van deze soorten daadkrachtiger en herkenbaarder kan worden opgepakt.

Na 2011 volgden velen gemeenten, inmiddels is het project al in ruim twintig gemeenten geland. Met Natuur in de Wijk werken we de komende jaren verder aan het vergroten van de biodiversiteit in wijken in heel Nederland.

Bijen2

Om te kijken wat jij kunt doen, raadpleeg het kopje Gemeenten om te zien of jouw gemeente meedoet aan Natuur in de Wijk.

© Orbis natuur | landschap | klimaat