Over de initiatiefnemers

Natuur in de Wijk is een project van Orbis, Natuurbalans-Limes Divergens en Blom Ecologie.  Orbis werkt samen met provincies en gemeenten om alle wijken in Nederland te vergroenen en de biodiversiteit te verhogen. Een groene leefomgeving is tenslotte goed voor mens en dier.

Orbis

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Nederlandse landschap. Het bureau vertaalt beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten.  Binnen Natuur in de Wijk is Orbis verantwoordelijk voor het coördineren, uitvoeren en realiseren van het project. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met gemeenten, bewoners en bedrijven in de gemeenten.

Natuurbalans- Limes Divergens

Sinds 1992 richt Natuurbalans-Limes Divergens uit Nijmegen zich op ecologisch onderzoek en advies in heel Nederland. De 18 medewerkers hebben een brede kennis van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en insecten. Inmiddels hebben we ook ruime ervaring op het gebied van natuurbeleid en natuurwetgeving. Deze kennis wordt ingezet voor inventarisaties, monitoringsprogramma’s, beheersplannen en toetsing in het kader van de natuurwetgeving.

Blom Ecologie

Blom Ecologie is in 2013 opgericht en uitgegroeid tot een dynamisch team van gepassioneerde ecologen. Dagelijks zijn we actief in de Nederlandse buitenruimte waar we werken in en met de natuur. Het herstellen en versterken van het (natuurlijk) evenwicht in de natuur als ook tussen de natuur en samenleving is onze passie. Middels deskundig en praktisch ecologisch onderzoek en advies inzake natuurwetgeving, -beleid, -beheer en -inrichting dragen we bij aan het herstel van de natuur in Nederland. Binnen het project Natuur in de Wijk wordt door Blom Ecologie de inventarisatie (0-meting), advies over maatregelen in/inrichting van de wijk en monitoring van de resultaten uitgevoerd.


Veldhoven, Natuur in de Wijk, haag, scheerder, liguster, biodiversiteit, vogelhaag, beukenhaag
Nestkasten | Beplanting | Natuur in de WIjk | Etten-Leur | Gemeente | Provincie Noord-Brabant | Orbis | Orbis Nederland | Orbis Brabant
© Orbis natuur | landschap | klimaat