Over de initiatiefnemers

Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Limes Divergens.

Orbis

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. Het bureau vertaalt beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten.  Binnen Natuur in de Wijk is Orbis verantwoordelijk voor het coördineren, uitvoeren en realiseren van het project. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met gemeenten, bewoners en bedrijven in de gemeenten.

Natuurbalans- Limes Divergens

Sinds 1992 richt Natuurbalans-Limes Divergens uit Nijmegen zich op ecologisch onderzoek en advies in heel Nederland. De 18 medewerkers hebben een brede kennis van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en insecten. Inmiddels hebben we ook ruime ervaring op het gebied van natuurbeleid en natuurwetgeving. Deze kennis wordt ingezet voor inventarisaties, monitoringsprogramma’s, beheersplannen en toetsing in het kader van de natuurwetgeving.

provincie

Provincie Noord-Brabant

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Noord-Brabant.

© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant