Over de materialen

Natuur in de Wijk biedt inwoners van deelnemende gemeenten de kans om dieren (de doelsoorten) voedsel en veiligheid te bieden in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten. De beplanting zorgt verder nog voor meer verschillende insecten en veilige plekjes voor vogels om zich in te verstoppen of in te nestelen. Ook zorgen planten in plaats van tegels ervoor dat regenwater weer de bodem in kan trekken. Overstromingsgevaar na hevige buien neemt zo af. Beplanting zorgt ook nog eens voor minder hittestress in de zomer en meer schaduwplekjes voor mens en dier.

Insecten moeten het hebben van planten en bloemen. Daar halen ze voornamelijk hun voedsel vandaan. Denk bijvoorbeeld aan vlinders met hun lange tong in de bloesem van een boom of bijen met hun gele stuifmeelpoten. Helaas neemt het aantal (wilde) bloemen af en ontstaat er langzaam maar zeker een voedseltekort. Door wildbloemmengsels terug te brengen in het stedelijke landschap, willen we weer méér bloemen gaan zien. Geschikte plekken voor zulke uitgestrekte bloemenveldjes zijn bij voorkeur zanderig en zonnig, maar een paar vierkante meter in de voor- en achtertuin kan ook al een groot verschil maken! Natuur in de Wijk zaait in deelnemende gemeenten meerjarige bijenmengsels in.

Ook worden er in de deelnemende gemeenten insectenhotels geplaatst op daarvoor geschikte locaties. Denk aan scholen, stadsparken, gemeentegebouwen etc.

Huismussen, gierzwaluwen, huiszwaluwen en vleermuizen (lees meer over deze soorten hier) hebben allemaal met toenemende mate moeite om geschikte nestgelegenheid te vinden in woonwijken. Natuur in de Wijk biedt inwoners de kans om kosteloos nestkasten speciaal voor deze soorten te ontvangen. Deelnemers zullen hun nestkasten zélf moeten ophangen, maar met de juiste instructies erbij (zie instructies), is dat een fluitje van een cent.

Meld je aan om erachter te komen of je mee kunt doen aan Natuur in de Wijk!

Let op: aanmeldingen van deelnemers woonachtig binnen de gekozen kerngebieden worden als eerste behandeld. Zolang de voorraad strekt worden, op volgorde van aanmelding, deelnemers van buiten de gekozen kerngebieden benaderd. 

© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant