Over het onderzoek

Biodiversiteit is niet alleen iets van het buitengebied. Ook op plekken waar veel mensen wonen, in de steden en dorpen, is natuur te vinden. Sommige soorten hebben zelfs een voorkeur voor dit type landschap. Juist daar gaat Natuur in de Wijk over. Om erachter te komen wat voor impact Natuur in de Wijk heeft, wordt er vóór de start van het project en een aantal jaar later, een ecologisch veldonderzoek gedaan.

Dit veldonderzoek wordt uitgevoerd door Natuurbalans-Limes Divergens en Blom Ecologie. Er wordt gekeken naar de aanwezigheid van de “doelsoorten” in het gebied waarin het project uitgevoerd wordt. Met doelsoorten bedoelen we de gierzwaluw, huismus, huiszwaluw en vleermuis. Als de nestkasten een tijdje hangen en de dieren de kans hebben gekregen om ze te vinden, wordt er nogmaals zo’n onderzoek uitgevoerd. Zo komen we erachter wat voor positief effect het project heeft gehad.

kerngebied
© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant