10 maart 2022

Brabant gaat voor natuurinclusief!

Een van de doelen van Natuur in de Wijk 4.0 is om bewoners, architecten, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars te informeren en enthousiasmeren over natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen is een belangrijke oplossing voor de achteruitgang van biodiversiteit in de stad. Onder andere inbouwnestkasten, speciale dakpannen waar vogels in kunnen nestelen, klimplanten en daktuinen dragen bij aan een omgeving die aantrekkelijk is voor veel diersoorten.

Daarom worden er in drie gemeenten een aantal digitale informatieve sessies georganiseerd, waarbij praktische tips over natuurinclusief bouwen aan bod komen. Per deelnemende gemeente worden er twee sessies georganiseerd. De ene sessie richt zich op nieuwbouw en intensieve renovatie. De andere sessie legt de focus juist op bestaande gebouwen.

• Natuurinclusieve nieuwbouw en renovatie in Etten-Leur: 5 april om 14.00 uur

• Bestaande gebouwen natuurinclusief maken in Etten-Leur: 5 april om 19.00 uur

• Natuurinclusieve nieuwbouw en renovatie in Oosterhout: 12 april om 14.00 uur

• Bestaande gebouwen natuurinclusief maken in Oosterhout: 12 april om 19.00 uur

• Natuurinclusieve nieuwbouw en renovatie in Eindhoven: 12 april om 15.30 uur

• Bestaande gebouwen natuurinclusief maken in Eindhoven: 12 april om 20.30 uur

Romke Aukema is ecoloog bij Natuurbalans en zal tijdens de sessies meer vertellen over natuurinclusief bouwen. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen. Kom je niet uit een van deze drie gemeenten, maar wil je wel graag meer weten over natuurinclusief bouwen? Dan ben je ook van harte welkom om aan te sluiten bij een of meer sessies. Aanmelden kan door dit formulier met de volgende link in te vullen.

© Orbis natuur | landschap | klimaat