Vogels, vleermuizen, insecten, planten en struiken. Ze hebben allemaal een plek in ons landschap, zeker ook in het stedelijk landschap. Helaas vinden al deze diersoorten steeds moeilijker een plekje om te foerageren en te nestelen en planten moeten steeds vaker plaatsmaken voor tegels. Natuur in de Wijk is een project waarmee er juist voor deze soorten een betere leefomgeving gerealiseerd wordt.

Lees meer

Resultaat van Natuur in de Wijk.

Zie hieronder de resultaten van Natuur in de Wijk!

  • Nestkasten huismus 1188 Nestkasten huismus
  • Nestkasten gierzwaluw 867 Nestkasten gierzwaluw
  • Nestkasten huiszwaluw 81 Nestkasten huiszwaluw
  • Nestkasten vleermuis 1078 Nestkasten vleermuis
  • Nestkasten bonte vliegenvanger 275 Nestkasten bonte vliegenvanger
  • Insecten hotels 1150 Insecten hotels
  • Bloemzaden mengsels 28584 Bloemzaden mengsels
  • Beplanting 45231 Beplanting
© Orbis natuur | landschap | klimaat