Vogels, vleermuizen, insecten, planten en struiken. Ze hebben allemaal een plek in ons landschap, zeker ook in het stedelijk landschap. Helaas vinden al deze diersoorten steeds moeilijker een plekje om te foerageren en te nestelen en planten moeten steeds vaker plaatsmaken voor tegels. Natuur in de Wijk is een project waarmee er juist voor deze soorten een betere leefomgeving gerealiseerd wordt.

Lees meer

Resultaat van Natuur in de Wijk.

Zie hieronder de resultaten van Natuur in de Wijk!

  • Nestkasten vleermuis 1446 Nestkasten huismus
  • Nestkasten vleermuis 544 Nestkasten gierzwaluw
  • Nestkasten vleermuis 1249 Nestkasten vleermuis
  • Insecten hotels 494 Insecten hotels
  • Bloemzaden mengsels 13061 Bloemzaden mengsels
  • Beplanting 46194 Beplanting
© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant