28 januari 2020

Beplanting Duits Lijntje in Veghel

DuitsLijntje

Meer planten voor betere biodiversiteit

Op 25 januari jongstleden vond alweer de derde beplantingsdag plaats in Veghel. Een groep vrijwilligers is weer verder gegaan met de vergroening van een kale strook langs het Duits Lijntje in de wijk De Bunders in Veghel. 

Vanuit Natuur in de Wijk zijn 3200 planten beschikbaar gesteld voor dit gebied. Het zijn soorten die speciaal gekozen zijn om de biodiversiteit in het gebied te verbeteren. Het gebied is onderdeel van de Ecologische Verbindingszone het Duits LIjntje. De meeste planten zijn vruchtdragende soorten zoals lijsterbes en hazelaar.

Aldus de vrijwilligers: We hebben nu aan de zuidzijde [de Donken] geplant, waar meer wilde rozen tussen worden geplant. Door deze beplanting is er meer voedsel te vinden voor vogels, insecten en andere dieren. Dat is goed voor de biodiversiteit en natuurbeleving in de wijk. Het is dan ook tijdens het planten fijn om te bemerken dat de vele gebruikers van het Duits Lijntje de inzet van de vrijwilligers goed weten te waarderen.

De plantactie is in samenwerking met Natuurtuin ’t Bundertje. Zaterdag 1 februari wordt waarschijnlijk de laatste zaterdag dat er gewerkt wordt. Vele handen maken het werk nog gezelliger. Wil je meehelpen om dit deel van de EVZ te versterken, meld je dan aan bij Leo de Mol van de Natuurtuin via ldemol@meierijstad.nl.

De beplanting is beschikbaar gesteld door Natuur in de Wijk met ondersteuning van gemeente Meierijstad.

© Orbis natuur | landschap | klimaat