01 februari 2021

Natuur in de Wijk en Wooninc. helpen de gierzwaluw

Natuurinclusief bouwen in Oirschot

Natuurinclusief bouwen houdt in dat er tijdens de bouw al rekening wordt gehouden met nestgelegenheid voor vogels, door middel van inbouwstenen. Ook wordt er meer rekening gehouden met het inpassen van beplanting en boompjes op daken (groene daken) en zelfs tegen de gevels van hoogbouw aan (verticaal bos). Om natuurinclusief bouwen verder te brengen vraagt het om een aanpak in heel de bouwketen; van architect tot vergunningverlener en van producent van prefab bouwelementen tot aannemer.

Een heel mooi voorbeeld vinden we in het nieuwbouwproject Barcelona in Oirschot. Woningcorporatie Wooninc. realiseert hier 47 woningen. Bij 21 hiervan zijn gierzwaluwkasten ingebouwd. Fantastisch dat de woningbouwcorporatie zich hiervoor inspant. En het zal nog mooier zijn als er gierzwaluwen de invliegopeningen gaan ontdekken. Dan is er een goede kans op een kolonie van deze sierlijke vogels.

© Orbis natuur | landschap | klimaat