23 juni 2021

Veel nestgelegenheid erbij in Oisterwijk

Wethouder Logister

Nestkasten uitgereikt voor meer biodiversiteit

Project Natuur in de Wijk is op stoom in Oisterwijk. Bewoners in het zogenaamde ‘kerngebied’ werden opgeroepen om mee te doen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Om zo een beter leefgebied voor vogels en insecten te creëren.  Op maandag 21 juni zijn er nestkasten uitgereikt. In totaal wel 363 stuks. Ook werden de wethouders Spekle en Logister bijgepraat over het project.

Nestkasten uitgereikt
Veel mensen in het zogenaamde kerngebied hebben beplanting en nestkasten aangevraagd. Op maandag 21 juni werden, met hulp van het B-team Oisterwijk, de nestkasten bij 161 deelnemers thuis afgeleverd. En dat waren er nogal wat: 100 grote en kleine huismuskasten, 74 insectenhotelletjes, 87 vleermuiskasten en 102 gierzwaluwkasten! Het enthousiasme van de deelnemers was hartverwarmend. Zo constateerde ook wethouder Logister, die even poolshoogte kwam nemen en symbolisch een nestkastje overhandigde aan Magda Peeters.

Kerngebied
Binnen de kom van Oisterwijk is een kerngebied aangewezen. Natuur in de Wijk biedt inwoners van dit gebied de kans om de doelsoorten een handje te helpen door het kosteloos leveren van nestkasten, beplanting, bloemenzaad en insectenhotels. Aan het begin van het project wordt gemeten hoeveel huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen hier rondvliegen en aan het eind van het project gebeurt dit nogmaals. Zo kunnen we zien wat het effect is voor de biodiversiteit.

Bewustwording
Wethouder Spekle werd maandag bijgepraat over het project door Annemiek van Beek (Orbis) en Dré van Hal (B-team), in het parkje achter het gemeentehuis. Binnenkort wordt bepaald welke veldjes in het kerngebied worden ingezaaid. “Het is geweldig om te horen hoeveel enthousiasme er vanuit onze inwoners is voor het ophangen van nestkasten en aanbrengen van beplanting ten gunste van de biodiversiteit in onze gemeente. Er is enorm hard gewerkt door Natuur in de Wijk en het B-team om inwoners over het initiatief te informeren en de bijbehorende materialen vervolgens uit te reiken. Ik ben benieuwd naar de resultaten van het project. De bewustwording die dankzij Natuur in de Wijk ontstaat over het belang van biodiversiteit in onze gemeente, maakt het wat mij betreft hoe dan ook al tot een groot succes!” Aldus wethouder Spekle.

Het vervolg
Alle nestkasten en planten voor particulieren zijn inmiddels uitgereikt of gereserveerd. In het najaar leveren we de beplanting uit. In samenspraak met het B-team worden er bloemenveldjes aangelegd op gemeentegrond, grote struiken geplant en enkele grote insectenhotels geplaatst. Drie basisscholen in het kerngebied zijn ook aangehaakt bij het project. Zij ontvangen een speciaal lespakketje over biodiversiteit in de wijk en bijvoorbeeld zakjes bloemenzaad, nestkastjes en grote insectenhotels en beplanting voor het schoolplein.

Meer biodiversiteit
Het stedelijk gebied is voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven, maar er zijn bepaalde soorten die het al sinds jaar en dag juist erg goed doen in dorp en stad. Toch wordt het langzaam maar zeker steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om goed te kunnen overleven. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en het steeds schaarser worden van voedsel door onder andere minder beplanting, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van wilde bijen, huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Project Natuur in de Wijk is in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor deze doelsoorten.

Wethouder Spekle
© Orbis natuur | landschap | klimaat