Provincies

Momenteel is Natuur in de Wijk vooral actief in Noord-Brabant. We zijn druk bezig om dit project uit te bereiden in de rest van Nederland. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op.

Op dit kaartje zie je welke provincies meedoen aan Natuur in de Wijk.
Blauw: Een of meerdere gemeentes in deze provincie doen mee!
Wit: Er zijn nog geen gemeentes in deze provincie die mee doen.

Resultaat van Natuur in de Wijk.

Zie hieronder de resultaten van Natuur in de Wijk!

  • Nestkasten huismus 1183 Nestkasten huismus
  • Nestkasten gierzwaluw 885 Nestkasten gierzwaluw
  • Nestkasten huiszwaluw 81 Nestkasten huiszwaluw
  • Nestkasten vleermuis 1032 Nestkasten vleermuis
  • Nestkasten bonte vliegenvanger 273 Nestkasten bonte vliegenvanger
  • Insecten hotels 1145 Insecten hotels
  • Bloemzaden mengsels 22411 Bloemzaden mengsels
  • Beplanting 44087 Beplanting
© Orbis natuur | landschap | klimaat