Provincies

Momenteel is Natuur in de Wijk vooral actief in Noord-Brabant. We zijn druk bezig om dit project uit te bereiden in de rest van Nederland. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op.

Op dit kaartje zie je welke provincies meedoen aan Natuur in de Wijk.
Blauw: Een of meerdere gemeentes in deze provincie doen mee!
Wit: Er zijn nog geen gemeentes in deze provincie die mee doen.

Resultaat van Natuur in de Wijk.

Zie hieronder de resultaten van Natuur in de Wijk!

  • Nestkasten huismus 1883 Nestkasten huismus
  • Nestkasten gierzwaluw 1306 Nestkasten gierzwaluw
  • Nestkasten huiszwaluw 82 Nestkasten huiszwaluw
  • Nestkasten vleermuis 1382 Nestkasten vleermuis
  • Nestkasten bonte vliegenvanger 274 Nestkasten bonte vliegenvanger
  • Insecten hotels 1725 Insecten hotels
  • Bloemzaden mengsels 39380 Bloemzaden mengsels
  • Beplanting 69213 Beplanting
© Orbis natuur | landschap | klimaat