Oirschot 2.0

Oirschot doet (weer) mee!


In 2019 startte we Natuur in de Wijk in Oirschot zelf, wat we in 2023 met succes wisten af te ronden. Tevreden met de resultaten, wilt de gemeente ook de inwoners van de omliggende dorpen een kans geven om mee te doen met dit leuke laagdrempelige project. Daarom start in 2024 een tweede editie waarbij inwoners in de bebouwde kom van Spoordonk, Oostelbeers of Middelbeers in aanmerking komen.


Er zijn een drietal kerngebieden vastgesteld. Binnen deze gebieden proberen we zoveel mogelijk van de beschikbare materialen onder te brengen. Aan het begin van het project meten we hoeveel gierzwaluwen, vleermuizen en bonte vliegenvangers er rondvliegen en nestelen en aan het einde van het project meten we dit nogmaals. Zo willen we zien of het ophangen van nestkastjes, het planten van heggen, zaaien van bloemenzaad een positief effect heeft op de biodiversiteit in deze wijken.

De exacte kerngebieden zullen binnenkort bekend worden gemaakt. 


kerngebied

Legenda

 • GeplaatstGeplaatst
 • BezetBezet
 • InsectenhotelsInsectenhotels
 • Nestkasten huismusNestkasten huismus
 • Nestkasten BontevliegenvangerNestkasten Bonte vliegenvanger
 • Nestkasten huiszwaluwNestkasten huiszwaluw
 • Nestkasten gierzwaluwNestkasten gierzwaluw
 • BloemzadenmengelsBloemzadenmengels
 • Nestkasten vleermuisNestkasten vleermuis
 • BossagesBeplanting

Resultaat van Oirschot 2.0.

Op de interactieve kaart hierboven kun je straks zien waar welke acties al zijn uitgevoerd. Zo kun je in een oogopslag zien waar de nestkasten voor de soorten geplaatst zijn en waar planten de grond in gaan!

 • Nestkasten huismus 1 Nestkasten huismus
 • Nestkasten gierzwaluw 1 Nestkasten gierzwaluw
 • Nestkasten huiszwaluw 1 Nestkasten huiszwaluw
 • Nestkasten vleermuis 1 Nestkasten vleermuis
 • Nestkasten bonte vliegenvanger 1 Nestkasten bonte vliegenvanger
 • Insecten hotels 1 Insecten hotels
 • Bloemzaden mengsels 1 Bloemzaden mengsels
 • Beplanting 1 Beplanting

Mede mogelijk gemaakt door

© Orbis natuur | landschap | klimaat