03 juni 2020

Afronding Waalwijk, Meierijstad en Bergen op Zoom

insect_waalwijk

Het einde is in zicht

Twee jaar lang is er hard gewerkt aan de projecten van Natuur in de Wijk in Bergen op Zoom, Waalwijk en Meierijstad. Er zijn zeer mooie resultaten behaald in die tijd! Nu loopt het project op zijn eind. De meeste nestkasten zijn vergeven en hebben een schitterend plekje in de tuin of aan de gevel gekregen bij deelnemers. Ook de beplanting is her en der verdeeld over de kerngebieden, en overal pronken mooie nieuwe bijenhotels op daarvoor geschikte plekken.

De bestelformulieren voor nestkasten en beplanting zijn daarom ook voor deze gemeenten van de website gehaald.

Het is tijd om de vogels en insecten de kans te geven de kasten te vinden. Over een jaar vindt er een monitoringsronde plaats, waarbij we in kaart brengen wat al onze inspanningen én die van de deelnemers hebben opgeleverd.

De resultaten van deze monitoring worden vanzelfsprekend op deze website met geïnteresseerden gedeeld.

Tot die tijd vinden we het heel leuk om te zien dat opgehangen nestkasten in deze gemeenten door deelnemers geregistreerd worden, zodat we steeds meer vinkjes gaan zien op de kaartjes. 

Heeft u beplanting of een nestkast ontvangen vanuit ons project? Laat het ons dan weten door uw nestkast en/of beplanting te registreren!

Gierzwaluwkasten aan een gevel
Beplanting wachtend op een plek
© Orbis natuur | landschap | klimaat

Natuur in de Wijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant