19 mei 2022

Plaatsing 5 bijenhotels sluit project Natuur in de Wijk Bernheze af

In Heesch Zuid zijn op verschillende plekken bloemenstroken en bloemenveldjes ingezaaid. Sinds vorige week staan daar ook 5 mooie bijenhotels bij. De plaatsing daarvan was het sluitstuk van het project Natuur in de Wijk Bernheze. De afgelopen 2 jaar werd namelijk hard gewerkt om in de wijk de biodiversiteit te versterken. Er is bijna 4.000 m2 bloemenmengsel ingezaaid, 3.300 stuks inheems haagplantsoen, struiken en waardplanten aangeplant. En natuurlijk zie je overal in de wijk de 666 nestkastjes hangen. Met de nieuwe bijenhotels hebben ook de wilde bijen er nu een mooi onderkomen bij.

Het gaat namelijk niet zo goed met de Nederlandse wilde bijen: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere bestuivende insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. De grote bijenhotels fungeren als veilige nest-, rust- en overwinteringsplaats. In de holle bamboestengels en in de houten blokken met gaatjes kunnen de wilde bijen en insecten namelijk schuilen, rustig nestelen en overwinteren.

Bekijk het hotel straks vooral eens van dichtbij. Dan zie je dat steeds meer gaatjes “dichtgemetseld” zijn. Achter elk beschermend “metselwerkje” liggen meerdere eitjes en wat voedsel te wachten tot de larven uitkomen.

Lees meer...

© Orbis natuur | landschap | klimaat