18 januari 2023

Goed voorbeeld plaatsing verblijf- en nestkasten Oosterhout

Thuisvester

De firma Braat Groenvoorzieningen hing in opdracht van Natuur in de Wijk Oosterhout een heleboel gierzwaluw- en vleermuiskasten aan gebouwen van woningcorporatie Thuisvester. Kijk, dat schiet op!

Thuisvester
Thuisvester
© Orbis natuur | landschap | klimaat