11 april 2021

Boxtel veel nestkasten rijker

Veel mensen in het aangewezen kerngebied van Boxtel hebben inmiddels beplanting en nestkasten aangevraagd. In 2020 zijn er al 69 nestkasten en 2.250 stuks beplanting uitgedeeld. Op maandag 29 en dinsdag 30 maart jongstleden werden er weer nestkasten bij 150 deelnemers thuis afgeleverd. En dat waren er nogal wat: 116 grote en kleine huismuskasten, 24 insectenhotelletjes, 50 vleermuiskasten en 61 gierzwaluwkasten! Het enthousiasme van de deelnemers was hartverwarmend.

In samenspraak met de gemeente Boxtel worden er bloemenveldjes aangelegd op gemeentegrond. Aanvullend zullen daar enkele grote insectenhotels worden geplaatst.

Enkele basisscholen in het kerngebied zijn ook aangehaakt bij het project. Zij ontvangen een speciaal lespakketje over biodiversiteit in de wijk, zakjes bloemenzaad, nestkastjes en grote insectenhotels en beplanting voor het schoolplein.

deelnemer2
deelnemer
© Orbis natuur | landschap | klimaat