18 juli 2022

De huiszwaluw doet ook mee

Huiszwaluw
Huiszwaluw

De huiszwaluw is een trekvogel die in Nederland broedt. Rond mei komen ze in Nederland aan en vanaf eind juli vertrekken de eerste dieren alweer naar hun overwinteradres in zuidelijk Afrika. De huiszwaluw bouwt van klei en zand een komvormig nest tegen rotswanden, maar huizen van baksteen en beton voldoen ook prima. Je vindt ze daarom ook in dorpen en steden. Daar broeden huiszwaluwen in kolonies met meerdere broedparen bij elkaar. Huiszwaluwen zijn vaak te vinden in de buurt van water. Ze eten namelijk enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen.

© Orbis natuur | landschap | klimaat