26 april 2019

Meer goed nieuws!

erf

Op Kinderboerderij 't Erf wordt project Natuur in de Wijk met beide handen aangegrepen. Ook hier wordt het terrein verrijkt met nestkastjes, een groot bijenhotel (foto hierboven van www.bijenhotelkopen.nl, onze samenwerkingspartner) en bloemenzaad alsmede een mooie nieuwe heg eind dit jaar, maar ook organiseren we ter plekke een ophaaldag. Op zaterdag 15 juni zijn we op locatie om hopelijk veel bewoners van de omliggende wijk te verblijden met een nestkastje voor huismussen, vleermuizen of insectenhotelletje voor wilde bijen. 

Op de kinderboerderij hopen we een heleboel enthousiaste deelnemers te verwelkomen van 10 tot 12 uur.  Natuurlijk is de kinderboerderij ook regulier geopend voor bezoekers, maar als u er toch bent, kom dan even langs voor een klein zakje bloemenzaad. Dat misstaat in geen enkele tuin en doet meer goed dan je denkt!

Zoals altijd geldt dat aanmelden = verzekerd van materiaal en registratie van adres waar het materiaal komt te hangen is verplicht, vanwege onze monitoring van de effectiviteit van het project. Lees daar meer over op deze website en check alvast of je in het kerngebied van Waalwijk woont op www.natuurindewijk.nl/gemeenten/waalwijk

wef
© Orbis natuur | landschap | klimaat